Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
26 05 2017 10 23 59

Strona główna

Lista zalecanych przeglądarek internetowych:

  1. Mozilla Firefox - http://www.mozilla-europe.org/pl/firefox/
  2. Opera - http://www.opera.com/download/
  3. Google Chrome - http://www.google.pl/chrome

Witamy na udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych platformie służącej prowadzeniu aukcji elektronicznych

Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

Przeznaczeniem platformy jest umożliwienie prowadzenia aukcji elektronicznych – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) – jako sposobu dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.

Jeżeli chciałeś połączyć się z platformą licytacji elektronicznych, kliknij tutaj.

Dostęp do informacji dotyczących historii aukcji już zamkniętych mają wszyscy użytkownicy.
Dostęp do innych funkcji systemu został ograniczony dla użytkowników zarejestrowanych w systemie.

Zamawiający chcący korzystać z systemu muszą uprzednio dokonać rejestracji. Raz dokonana rejestracja umożliwia prowadzenie wielu aukcji.
W przypadku wykonawców, rejestracji każdorazowo dokonuje zamawiający prowadzący aukcję elektroniczną.

Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu (zgłaszanie ew. błędów) można uzyskać pod numerem telefonu (22) 632 28 84, w godzinach 9:00-13.00. Infolinia ta nie udziela pomocy prawnej.

Korzystanie z systemu oznacza zaakceptowanie umieszczonego w zakładce znajdującej się w prawej części ekranu regulaminu.

Zapraszamy do korzystania z naszej platformy aukcyjnej. Życzymy wielu udanych aukcji.